Europski strukturni i investicijski fondovi – Početak