Europski strukturni i investicijski fondovi – Završetak